Ett digitalt verktyg som ger dig full koll över medarbetarnas alla utbildningar, behörigheter och körtillstånd

digital kompetenshantering

3 enkla steg för att komma igång

01.

Medarbetare

Vi läser in alla medarbetare med deras kontaktuppgifter. 

02.

Kompetenser

Vi läser in de utbildningar, kompetenser och certifikat som finns dokumenterat hos er idag. 

03.

Organisation

Vi lägger in ett organisationsträd, med eventuella arbetsroller. Där man på alla nivåer kan lägga in förväntningar om krav på externa eller interna utbildningar 

VERKTYGET

En gemensam plattform för dokumentation, hantering av kompetenser och utbildningar ligger till grund för att veta att vi har den kompetens vi behöver.  

Med transparens mot medarbetare om vilka utbildningar de har, vilka kompetenser de förväntas ha och när de ska uppdateras. Så ökar både säkerheten och välbefinnandet på individnivå.  

Kompetensvy hjälper er med kartläggningar, dokumentation och insamling av data. För att skapa en digitaliserad kompetenshantering. 

Medarbetarprofil

Medarbetaren kommer åt sin egen kompetensprofil och utbildningsbevis med sin telefon.

Rapporter

Se vilka utbildningar och kompetenser som behöver hanteras med hjälp av rapporter.

FÖRETAG SOM ANVÄNDER KOMPETENSVY

EN DEL AV DET VI ERBJUDER

Arbetsroller

Definiera era arbetsroller och koppla dem till de kompetenskrav som behövs. 

Körtillstånd

Era anställda kan signera sina körtillstånd direkt i mobilen, vilket eliminerar behovet av fysiska utskrifter. 

Organisationsträd

Skapa er organisationsstruktur och placera enkelt ut medarbetare på rätt plats i företaget 

Oavsett storlek eller verksamhet, en tydlig översikt av era kompetenser bidrar till ökad säkerhet, minskade kostnader och en tryggare arbetsplats.

Vill du veta mer, kontakta oss!

Adress

Hamnplan 9, 941 61 Piteå

Telefon

Ring oss på 0771-11 66 66

Kontakta oss

Slipp Excel-filen och manuell utbildningshantering