Digital Kompetensförsörjning

I en allt mer rörlig arbetsmarknad är det avgörande att aktivt arbeta med kompetensutveckling för att vara en attraktiv arbetsgivare. Med Kompetensvy kan ni enkelt Säkerställa att ert företaget har rätt kompetens och rätt talang på plats för att uppfylla era nuvarande och framtida affärsmål. 

Kompetensplanering: Detta innebär att förstå vilka kompetenser och färdigheter som behövs för att utföra olika roller inom organisationen. Detta kan inkludera att identifiera befintliga kompetensgap och framtida behov.

Arbetsmiljö: Få en överblick och kontroll på vilka kravutbildningar som krävs, både för att uppfylla ISO – certifierings krav, säkra medarbetarnas arbetsmiljö, säkra produktion och nå en god lagkravsefterlevnad.

Intern rekrytering: Intern rekrytering är viktig och har flera fördelar. Du vet vem du får! Personen känner väl till företaget, Att välja från den egna personalen minskar onboarding-tiden och ökar möjligheterna till karriärutveckling inom företaget.

Kompetenshöj och utveckla medarbetarna: När personalen är ombord är det viktigt att investera i deras utveckling och träning för att säkerställa att de har de nödvändiga färdigheterna och kompetenserna för att utföra sina uppgifter effektivt och för att möjliggöra karriärutveckling.

Behåll din personal: Att behålla kompetenta och högpresterande medarbetare är avgörande för en lyckad kompetensförsörjning. Företag måste skapa en arbetsmiljö som är attraktiv och gynnsam för de anställda för att minska personalomsättningen.

Framtidssäkra rätt kompetens: En successionsplan är nödvändig för att ni som företag ska kunna säkerställa att avgörande kunskap och kompetens inom organisationen aldrig går förlorad. Planen beskriver vem som ska ersätta en person som inte längre är tillgänglig för att göra jobbet. Det kan handla om att täcka upp för en medarbetare under en period av frånvaro eller att ersätta personen permanent.

Kompetensförsörjning måste vara flexibel och anpassningsbar för att möta de föränderliga behoven i en organisation. Det kan innebära att snabbt anpassa sig till förändringar i marknaden, teknologi eller affärsstrategi.

En effektiv kompetensförsörjningsstrategi är avgörande för att företag ska kunna konkurrera på en föränderlig marknad och för att säkerställa långsiktig framgång. Det handlar om att investera i människor och deras utveckling för att bygga en kompetent och engagerad arbetskraft som kan möta företagets mål och utmaningar.