Det enkla kompetensverktyget

FUNKTIONER

Medarbetarprofil

Era anställda kan enkelt få en personlig inloggning för att smidigt hantera sina bevis digitalt, vilka ni sedan har tillgång till.

Automatiska rapporter

Rapporter skickas automatiskt till ansvarig chef, arbetsledare eller administratör för att garantera att alla utbildningar och kompetenser uppmärksammas innan de löper ut.

Kompetensbibliotek

Använd våra färdiga mallar för branschstandardiserade utbildningar eller skapa egna interna. 

Kika gärna in vår produkt Kontrollpunkt – som är till för dig som vill ha full kontroll på dina maskiner

ETT URVAL AV FUNKTIONER I KOMPETENSVY

Digtala utbildningsbevis

Utbildningsbevis lagras digitalt i Kompetensvy. Medarbetare kan ladda upp bevis för utbildningar och kompetenser via Kompetensvy. Medarbetaren hittar kompetensen de vill lägga till, sätter utbildningsdatum då de avslutat utbildningen och fotar fram och baksida på sitt utbildnings eller kompetensbevis. Du som arbetsledare eller administratör kan även ladda upp utbildningsbevis och kompetenser via administratörsinloggning.  

Bevisen är godkända av arbetsmiljöverket och är giltig för uppvisning vid eventuell kontroll.

Kravställda kompetenser

På företaget kan man ange vilka kompetenser som är kravställda. Vilket gör det enklare att följa lagen och slippa dyra sanktionsavgifter för att en medarbetare saknar en utbildning eller kompetens som förfallit.  

En kompetens kravställs utifrån en arbetsroll, avdelning eller direkt på företaget.

Kompetensbibliotek

I Kompetensvy finns det färdiga mallar för utbildningar och kompetenser. Här kan ni välja de kompetenser ni har eller ska ha inom företaget. Kompetenserna blir då valbara att lägga till på medarbetare.

Några av de utbildningar och kompetenser som finns i färdiga mallar:

  • Allmän ställning 2-9m
  • Arbete på väg (APV)
  • ESA
  • Fallskydd inkl räddning
  • HLR
  • Heta arbeten
  • Mobila arbetsplatformar
  • Truck
  • Travers
Digtala körtillstånd

Kompetensvy tillhandahåller alla körtillstånd digitalt i mobilen. En adminstratör eller arbetsledare kan utfärda ett digitalt körtillstånd som skickas direkt till era medarbetare. Medarbetaren kan då neka eller godkänna körtillståndet. Ett körtillstånd innehåller: Vilken maskin personen får tillgång att framföra, inom vilket arbetsområde, tidsbegränsning och vilka arbetsuppgifter den ska utföra. Körtillståndet sparas i appen och kan visas upp vid eventuell kontroll. Om det saknas körtillstånd på dina medarbetare kommer Kompetensvy skicka ut påminnelse till ansvarig person. Körtillstånden går även styra mot kompetenser så man exempelvis inte kan utfärda ett körstillstånd till någon som saknar Kompetensen eller utbildningsbeviset för att få framföra maskinen. Digitala körtillstånd via Kompetensvy är godkända av arbetsmiljöverket.

Utbildningsplanering

Skicka rätt person, på rätt utbildning vid rätt tillfälle. Slipp dyra sanktionsavgifter för att er personal saknar rätt kompetenser och utbildningsbevis. Kompetensvy underlättar er utbildningsplanering. I Kompetensvys utbildningskalender får du en enkel överblick på dina medarbetares kompetenser och utbildningsbevis. Kalendern är filtreringsbar vilket innebär du kan välja en komplett överblick på hela företaget, en avdelning eller på individnivå. Detta förenklar er utbildningsplanering och förhindrar eventuella driftstopp på grund av utbildningsbevis som förfallit.

Kompetenssök

Har vi rätt kompetens för att räkna på jobbet?
Med Kompetenssök tar du enkelt reda på vilka kompetenser som finns på ert företag.  
Det går att söka på vilka avdelningar, enheter eller direkt på individnivå.

Hantering

I Kompetensvy fokuserar vi på att kommunikationen ska vara bra för att minska dubbelt arbete. Vi har därför utvecklat en funktion vi kallar “Hantering” som tillåter arbetsledare, chefer, administratörer att hantera kompetenser, på så sätt kan ni enkelt skriva in viktig information, exempelvis när ni tänker boka utbildning och ni får även påminnelser när dessa hanteringar kräver er uppmärksamhet. Genom denna funktion förhindrar ni enkelt dubbelt arbete eftersom alla kan enkelt se hanteringarna och vem som gjort hanteringen och när.

ID06 kompetensdatabas

Kompetensvy är nu ihopkopplat med ID06 kompetensdatabas. Om ni som företag får utbildningsbevis inmatat i ID06 Kompetensdatabas av olika utbildningsbolag kan ni automatiskt synka dessa utbildningsbevis till Kompetensvy. 

INTEGRATIONSPARTNERS TILL KOMPETENSVY

fortnox-integrationspartner

Integrera Fortnox med Kompetensvy och få över alla medarbetare automatiskt till Kompetensvys system. Med Kompetensvy hanterar ni med enkelhet alla utbildningar på företaget. Bestäm vilka arbetsroller som har vilka krav och få automatiska månadspåminnelser om utbildningar som går ut.

fortnox-integrationspartner

Väldigt många företag använder sig av Microsoft Azure Active Directory. Därför har vi på Kompetensvy skapat en koppling mot Azure och via en koppling kan vi automatiskt hämta alla era anställda som finns registererade. Det enda ni behöver göra är följa vår guide och efteråt synkar vi automatiskt era anställda i Kompetensvy.

Kontek lön

För att förenkla uppstarten av Kompetensvy har vi skapat en koppling mot Kontek Lön och via en koppling kan vi automatiskt hämta alla era anställda som finns registererade. Det enda ni behöver göra är följa vår guide och efteråt synkar vi automatiskt era anställda i Kompetensvy.

flex-lon

För att förenkla uppstarten av Kompetensvy har vi skapat en koppling mot Flex Lön och via en koppling kan vi automatiskt hämta alla era anställda som finns registererade. Det enda ni behöver göra är följa vår guide och efteråt synkar vi automatiskt era anställda i Kompetensvy.

Kontek lön

Nu har vi gjort kompetenshanteringen ännu enklare i Kompetensvy. Om ni använder er av ID06 Kompetensdatabas behöver ni bara ge Kompetensvy behörighet till ert företag i ID06 Kompetensdatabas för att hämta information. Efter det är gjort så synkar vi automatiskt era utbildningsbevis in till Kompetensvy.