hiddenImgForAnalytics

Kompetensutveckling

Kortfattat är Kompetensutveckling är en kontinuerlig process som förenar utbildning, verksamhetsutveckling, kompetensförsörjning och lärande på arbetsplatsen. Ett framgångsrikt arbete med kompetensutveckling handlar både om att åstadkomma utveckling av medarbetare och verksamhet. 

Hur ska man kompetensutveckla?

Det viktigaste är att börja med ert behov. Vad vill ni möjliggöra för förbättring, utveckling, förnyelse av verksamheten. Vill ni skapa engagemang hos medarbetarens och chefers kompetenser & ansvar?

Att erbjuda era medarbetare och chefer rätt kompetens är en bra grund för att skapa en positiv karriärutveckling inom ert företag och bidra till er attraktionskraft som arbetsgivare.

Hur ska ni uppnå era mål?

Ni kommer att behöva arbete med ett tydligt fokus på kompetensutveckling som skapar värde för era kunder och medarbetare. Det kan vara att ni ska vidga era produktkunskaper eller bli experter på ert område. Det ska vara tydligt för era medarbetare & chefer att det är tydligt kopplat till verksamhetens mål och strategier. Förmågan om att lära om och lära nytt är viktigt. Ta reda på vad som krävs för att ni ska nå er kompetensutveckling. Vad behöver ni göra för att kunna erbjuda kompetensutveckling hos er? kanske är det att stanna av produktionen några få dagar för att få ett högre engagemang och säkerhet hos era anställda. Kanske räcker det med att skicka några få individer som sedan kan lära upp dom andra. Det finns alltid lösningar som kan appliceras på just er situation.

Hör av er så hjälper vi er komma igång.

Kontakta oss

Info

  • Västra Kajvägen 4, 941 48 Piteå
  • Storgatan 53, 931 30 Skellefteå
  • Ring oss på 0771-11 66 66
  • Support och övriga frågor: info@kompetensvy.se